۲۸

۱۶

۱۰

۲۷

۲۵

شناسایی۱۱۰هزار تن از کودکان کار بازمانده از تحصیل

حمد میدری گفت:معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی طرح شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل مقطع ابتدایی را در سال ٩۵ اجرا و نتایج

اطلاعات بیشتر

۲۱

۲۱

تهران گردی های عضو شورای شهر و حضور در انجمن حمایت از کودکان کار

احمد مسجد جامعی عضو فرهیخته شورای شهر تهران صبح جمعه در چارچوب برنامه تهران گردی و بازدید از منطقه ۱۲ تهران در انجمن حمایت از کودکان کار حضور یافت.

اطلاعات بیشتر

۲۱

۲۱

۹