۷

ساماندهی کودکان کار، نیازمند همکاری‌های بین‌بخشی

طرح توانمند‌سازی‌ ۶۰۰کودک کار و نیازمند به‌صورت آزمایشی در فرهنگسرای خاوران با همکاری بخش خصوصی و تشکل‌های مردم نهاد به اجرا در‌آمده است.

اطلاعات بیشتر

۳

۸

۱۲