کودکان بم چشم انتظارند …

نویسنده : مدیریت وبگاه
در دسته : اخبار انجمن

پنجم دی ماه ۱۳۸۲ حادثه ای دلخراش دل همه مردم ایران را لرزاند. زلزله ای که در آن بسیار از هموطنان مان فوت کرده و کودکانی خانواده هایشان را از دست دادند. از همان روزهای آوار برداری انجمن حمایت از کودکان کار با وظیفه ای که در رسالت خود احساس می کرد، مرکزی در شهر زلزله زده و محروم بم تاسیس کرد. از آغاز به کار ما در این شهر حدود ۱۴ سال می گذرد و در این سالها با کودکان بسیاری برخورد داشتیم که عطش به یادگیری و ساختن شهری را در دل داشتند که وطنشان است. با وجود تلاطم ها و مشکلات زیاد و پس از گذشتن ۱۴ سال از زلزله بم راضی نشدیم مرکز بم انجمن حمایت از کودکان کار در این شهر به کار خود پایان دهد. 

با تلاش همکاران انجمن در مرکز بم و همراهی گرم حامیان بزرگواری چون شما، از ابتدای مهر ماه امسال یکصدوپنجاه کودک تحت حمایت انجمن، در مدرسه ثبت نام و مشغول به تحصیل شدند. کتاب های درسی و لوازم التحریر این کودکان با همت و کمک بی دریغ شما تامین شده و بخشی از کمک هزینه های تحصیلی آنان نیز پرداخت شده است. در حال حاضر برای تامین بخشی دیگر از کمک هزینه های تحصیلی و ایجاد امکانات رفاهی مانند کتابخانه و برگزاری کلاس های فوق برنامه، نیاز به همراهی شما داریم.

شما می توانید با پرداخت تنها ۷۵ هزار تومان در ماه، حامی تحصیلی یک کودک نابرخوردار در شهر بم باشید. ما این کودکان را شناسایی کرده ایم و مطمئنیم. شهر بم ساخته نخواهد شد مگر با دستهای کوچک کودکان امروز که پرورش یابند و تبدیل به همت های بزرگ و آگاه فردا شوند.

تنهایمان نگذارید… زلزله هنوز در شهر بم پس لرزه دارد …

 

شماره کارت کمک های خیرخواهانه: ۵۸۹۲۱۰۱۱۲۶۰۰۷۴۷۱

بانک سپه به نام انجمن حمایت از کودکان کار

برای دریافت رویدادها و فعالیت های انجمن حمایت از کودکان کار به ما بپیوندید:

https://t.me/apcl_org_ir