پرونده ها

پرونده مددکاری ۲۰۰۱:
گزارش خانواده کودک مها:
خانواده دارای سه فرزند (دو دختر ۱۳ و ۶ ساله و یک پسر ۸ ساله) می باشد و در یک اتاق ۹ متری به صورت مشترک با سه خانواده دیگر زندگی می کند. .مادر خانواده ایرانی و به دلیل افغان بودن پدر، فرزندان مدرک هویتی ندارند و در مراکز انجمن در حال تحصیل هستند. پدر خانواده اعتیاد شدید دارد و به دلیل پارگی فتق ناف توانایی کار کردن ندارد و احتیاج به عمل جراحی دارد. پدر گاهی اوقات در پارک چایی می فروشد و بیشتر اوقات در منزل به سر می برد .مادر و دختر ۱۳ ساله با دست فروشی و چایی فروشی امرار معاش می کند. وضعیت اقتصادی خانواده بسیار ضعیف است و به مدت چهار ماه اجاره منزل (ماهی ۲۰۰ هزار تومان ) را پرداخت نکرده اند. در حال حاضر باید منزل را تخلیه کنند و اتاقی به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان پول پیش و ۳۰۰ هزار تومان اجاره ماهیانه پیدا کرده اند. به گفته مادر چند ماهی است که پدراعتیاد را ترک کرده است ولی امکان بازگشت دارد چون این موضوع بارها تکرار شده است.
برای دریافت اطلاعات تکمیلی درباره این پرونده و وضعیت خانواده، با روابط عمومی انجمن تماس بگیرید. ۸۸۴۸۲۴۰۳ -۸۸۷۲۸۲۷۹
شماره کارت برای واریز مبالغ حمایتی به نام انجمن حمایت از کودکان کار:
۵۸۹۲۱۰۱۱۲۶۰۰۷۴۷۱

 • به همت چند نفر از حامیان، مشکل مسکن این خانواده با پرداخت مبلغ رهن و اجاره یک منزل قابل سکونت و همچنین عمل جراحی پدر حل شد. از تمامی خیرین گرامی متشکریم
  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  پرونده مددکاری ۲۰۰۲:
  گزارش خانواده کودک محمد:
  خانواده دارای دو فرزند (دو پسر ۸ و۶ساله)می باشد و در یک اتاق ۱۲متری به صورت مشترک با بستگان خود زندگی می کند. خانواده افغان بوده و به مدت ۲ سال است که پدر، خانواده را ترک کرده است و هیچ اطلاعی از او ندارند. مادر امرار معاش خانواده را به عهده دارد و در منزل کار خانگی می کند ولی به دلیل استمرار نداشتن کار خانگی، کودکان نیز دست فروشی می کنند. وضعیت اقتصادی خانواده بسیار ضعیف است و برای پرداخت اجاره منزل (ماهی ۱۵۰ هزار تومان ) مشکل دارند. در حال حاضر دو ماه اجاره را پرداخت نکرده اند.
  پیشنهاد مددکار:
  ۱- تهیه منزل مناسب برای خانواده یا پرداخت اجاره ماهیانه
  ۲- پرداخت کمک هزینه تحصیلی ماهانه به کودکان
  ۳- امکان اشتغال مناسب برای مادر
  برای دریافت اطلاعات تکمیلی درباره این پرونده و وضعیت خانواده، با روابط عمومی انجمن تماس بگیرید. ۸۸۴۸۲۴۰۳ -۸۸۷۲۸۲۷۹
  شماره کارت برای واریز مبالغ حمایتی به نام انجمن حمایت از کودکان کار:
  ۵۸۹۲۱۰۱۱۲۶۰۰۷۴۷۱
  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________