۱۷

بیست و چهارمین جشنواره و بازارچه نوروزی انجمن حمایت از کودکان کار

بیست و چهارمین جشنواره و بازارچه نوروزی انجمن حمایت از کودکان کار به همت جمعی از دوستداران کودک برگزار خواهد شد. باز هم رسیدن بهاری

اطلاعات بیشتر

۲۲

۲۱

۱۷

۸

۹

۲۸

برگزاری نشست خبری صعود به هیمالیا در حمایت از کودکان کار

به بهانه­ی صعود قله­ی ۶۱۸۹ متری آیلند پیک توسط کوهنوردان ایرانی برای حمایت از انجمن حمایت از کودکان کار و موسسه حمایتی کودکان سرزمین من

اطلاعات بیشتر

۲۲

۲۱

۱۵