۱۷

۳

۲۹

برگزاری نشست صمیمانه ی هیئت مدیره و امنا و پرسنل انجمن حمایت از کودکان کار

  نشست صمیمانه ی اعضای هیئت مدیره و امنا و پرسنل مراکز انجمن حمایت از کودکان کار در روز ۲۸ ام فروردین برگزار شد. به

اطلاعات بیشتر