۱۷

دومین برنامه قصه خوانی انجمن حمایت از کودکان کار با حضور لیلی رشیدی و احترام برومند برگزار خواهد شد.

بعد از اجرای موفق قصه خوانی هنرمند گرامی جناب آقای میکائیل شهرستانی بر آن شدیم تا دومین برنامه قصه خوانی انجمن حمایت از کودکان کار را با حضور لیلی رشیدی و احترام برومند در روز جمعه ۲۱ شهریور در ساعت ۱۶ الی ۱۸ در خانه فرهنگ زرگنده به آدرس خیابان ظفر خیابان فرید افشار خیابان آرش شرقی خیابان شهید دلیری برگزار نماییم.

اطلاعات بیشتر

۵

فیلم سینمایی بوی کافور عطر یاس به نفع انجمن حمایت از کودکان کار اکران خواهد شد.

خلاصه : فیلم سینمایی بوی کافور عطر یاس یکی از ماندگارترین آثار بهمن فرمان آرا روز چهارشنبه مورخ ۱۲ شهریورماه در ساعت ۱۸:۳۰ در سینماتک

اطلاعات بیشتر

۲۲

اکران فیلم خون بازی به نفع انجمن حمایت از کودکان کار

فیلم خون بازی به نفع انجمن حمایت از کودکان کار اکران خواهد شد.\r\nفیلم خون بازی اثر تحسین شده رخشان بنی اعتماد و محسن عبدالوهاب در روز چهارشنبه مورخ ۳۱ اردی بهشت ماه در ساعت ۱۸ در سینما تک پردیس سینمایی قلهک با حضور عوامل فیلم اکران خواهد شد و چون برنامه های گذشته عواید حاصل از آن به کودکان کار و در معرض آسیب انجمن حمایت از کودکان کار می رسد.\r\n

اطلاعات بیشتر

۳