بیست و چهارمین جشنواره انجمن حمایت از کودکان کار

جدول زمانی رویداد

تاریخ: ۱۷ اسفند، ۱۳۹۶
زمان: ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۳:۰۰
مکان: خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه پارک وی، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش

بیست و چهارمین جشنواره انجمن حمایت از کودکان کار ۱۷ و ۱۸ اسفندماه ۹۶ در مجموعه تلاش، خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه پارک وی برگزار می کند.

مکان رویداد