خرید کارت پستال های عید به نفع کودکان کار

جدول زمانی رویداد

تاریخ: ۱۸ اسفند، ۱۳۹۵
زمان: ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۳:۵۹
مکان: دفتر روابط عمومی انجمن حمایت از کودکان کار

با خرید کارت پستال های نوروزی انجمن حمایت از کودکان کار، در تهیه مایحتاج شب عید کودکان همراهمان باشید!