گلریزان ۹۸

جدول زمانی رویداد

تاریخ: ۶ شهریور، ۱۳۹۸
مکان: تهران، میدان امام خمینی، خیابان فردوسی جنوبی، خیابان کوشک مصری، جنب وزارت امورخارجه، هتل بزرگ فردوسی