رمضان مبارک

نویسنده : انجمن حمایت از کودکان کار
در دسته : رویدادها

در ماهی که درهای بهشت باز است، قلب و آغوش خود را بیش از پیش برای مهربانی کردن با کودکان سرزمینمان باز کنیم.

توان کودکان کار برای باز کردن گره سخت روزگارشان کم است، در این روزها و شب های آسمانی گره گشایشان باشیم.
رمضان مبارک