مؤثر حمایت کنیم

نویسنده : انجمن حمایت از کودکان کار
دیدگاه‌ها برای مؤثر حمایت کنیم بسته هستند

انجمن حمایت از کودکان کار در حال حاضر بیش از ۴۰۰ کودک را تحت پوشش مستقیم خود در مراکز مولوی، بازار، خاوران و همه کودکان قرار داده است. همچنین بیش از ۷۷۰ کودک را بصورت غیر مستقیم تحت حمایت داشته و امکان تحصیل آنها در مدارس را فراهم کرده است. در تامین هزینه های رساندن کودکان به یک استاندارد نسبی، یعنی تامین آسایش، امنیت، آموزش و مددکاری (خدمات بهداشت و درمان، تغذیه، روانشناسی و ...) همراه ما باشید.


شماره حساب بانک سپه: 1345391503
شماره کارت بانک سپه: 5892101126007471
شماره شبا: IR160150000000001345391503

از طریق تلفن همراه
*733*4*555#