پویش مشقمهر – دست در دست هم برای کودکان

اگه خوب نگاه کنی پشت نیمکت های خالی حضورشون رو حس می کنی. بازهم اول مهر و باز بوی ماه مدرسه.  یاران گرامی انجمن حمایت از کودکان کار 

طبق گزارشات مددکاران انجمن از وضعیت کودکان کار تحت حمایت انجمن که در حال ثبت نام در مدارس دولتی اند حدود  ۵۰ کودک قادر به پرداخت هزینه های ثبت نامی در سال جدید تحصیلی نیستند، لذا از حامیان گرانقدر انجمن تقاضا می شود تا ما را از یاری خود بهره مند سازند. 
چنان چه مبلغ ٣٠٠  هزار تومان برای هر کودک تأمین شود، این عزیزان قادر به ادامه تحصیل خواهند بود.
انجمن در حال تامین این نیاز کودکان با مشارکت های مردمیست.

ما را در تامین آسایش، امنیت، آموزش و مددکاری (خدمات بهداشت و درمان، تغذیه و روانشناسی و …) کودکان کار حمایت کنید.

با ما همراه باشید. به امید فردایی بهتر برای تمام کودکان 

روش های پرداخت:
شماره حساب بانک سپه: ۱۳۴۵۳۹۱۵۰۳
شماره کارت بانک سپه: ۵۸۹۲۱۰۱۱۲۶۰۰۷۴۷۱
شماره شبا: IR160150000000001345391503

از طریق تلفن همراه
*۷۳۳*۴*۵۵۵#