نمونه ماگ (لیوان) های انجمن

نویسنده : انجمن حمایت از کودکان کار
در دسته : اخبار انجمن

برای سفارش ماگهای انجمن با ذکر کد آنها، با دفتر روابط عمومی انجمن حمایت از کودکان کار تماس بگیرید. رنگ بندی پس زمینه طرح ها قابل تغییر می باشد. ۸۸۱۰۵۱۲۷ – ۸۸۴۸۲۴۰۳

طرح ماگ شماره ۱

طرح ماگ شماره ۲

طرح ماگ شماره ۳

طرح ماگ شماره ۴

طرح ماگ شماره ۵

طرح ماگ شماره ۶