ویژه‌نامه‌ی روز جهانی مبارزه با کار کودک سال ١٣٩٩

نویسنده : انجمن حمایت از کودکان کار

ویژه‌نامه‌ی روز جهانی مبارزه با کار کودک سال ١٣٩٩
تلاش برای ساختن جهانی انسانی و عاری از جنگ، خشونت و تباهی، تنها در پرتو دگرپذیری و دستیابی به درکی بالغ و مفاهمه‌آمیز از مفهوم خوشبختی برای همه‌ی ابنا بشر به‌ویژه کودکان است.
از شما عزیزان که ویژه‌نامه‌ را مطالعه می‌کنید، خواهشمندیم تا نظرات خود را به اطلاع واحد ارتباطات انجمن حمایت از کودکان کار به نشانی پست الکترونیک pr@apcl.ir و یا شماره‌ی تلفن ٠٩١٠۵٣۶٨٩١۴ ارایه کنید.

فایل ویژه‌نامه را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.