پدیده‌ کودکان کار در دنیا

نویسنده : انجمن حمایت از کودکان کار

پدیده‌ی کودکان کار، یکی از مشکلات بسیاری از کشورهای در حال توسعه‌ی جهانِ معاصر است. دختران و پسرانی که با سن‌های پایین در خیابان، کارگاه‌ها، مترو و … درحالِ کسب درآمد هستند. آمارهای جهانی «سازمان بین‌المللی کار» نشان می‌دهد که بیش از نیمی از کودکان کار، از نظر آسیب‌های اجتماعی در شرایط پرخطری هستند. در کشور ما، آمار و اطلاعات دقیق و رسمی از تعداد کودکان کار وجود ندارد.

متاسفانه در دنیای امروز، تعداد کودکان کار روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

به نظر شما چگونه می‌توان از پدیده‌ی کودکان کار، جلوگیری کرد؟