پویش مردمی «دستی در کار است»

نویسنده : انجمن حمایت از کودکان کار
در دسته : اخبار انجمن

 

انجمن حمایت از کودکان کار برگزار می‌کند؛

دستی در کار است، پویش مردمی انجمن حمایت از کودکان کار است که از اسفندماه ۱۴۰۰ تا پایان فروردین ۱۴۰۱، توسط این انجمن برای تامین هزینه‌های پایان سالش در حال برگزاری است.
شعار اصلی این پویش مردمی حمایت از کودکان، مبارزه با کار کودک است و علاقه‌مندان به حضور در این پویش می‌توانند با حمایت‌های مالی خود به‌منظور تامین نیازهای آخر سال انجمن و کودکان، به این حرکت انسانی بپیوندند.
شماره‌‌ی حساب ۰۲۰۲۸۹۶۳۶۶۰۰۱
شماره‌ی کارت ۶۳۶۲۱۴۷۰۱۰۰۰۳۸۷۷
به نام انجمن حمایت از کودکان کار در بانک آینده، راه‌های ارتباطی برای حضور در این پویش است.