گرامیداشت روز جهانی مبارزه علیه کار کودک

 

.

در صورتی که در لحظه نگار ثبت نام کرده باشید، امکان پرسش و پاسخ برای شما در روز وبینار فعال خواهد شد.