طرح «حمایت روان‌شناسی»

یکی از نتایج رشد و نمو در فقر و شرایط نامناسب اجتماعی و اقتصادی، محرومیت، تحقیر و خشونت محیط، اختلال در سلامت روان کودکان است. موفقیت در بازپروری این کودکان نیازمند تامین سلامت روان آنان و رفع مشکلات این حوزه است که توسط همکاران روان­شناس انجمن و در صورت نیاز ارجاع به مراکز درمانی انجام می­‌شود.

مهم­ترین این فعالیت‌­ها عبارتند از:

  • غربالگری و ارزیابی کودکان و نوجوانان پذیرش شده
  • مشاوره­‌ی فردی با کودک و خانواده
  • مشاوره­‌ی گروهی
  • درمان اختللات
  • ارجاع موارد خاص
  • نظارت بر سلامت روان گروه هدف
  • بررگزاری کارگاه­‌ها و کلاس‌­های آموزشی برای کودکان
  • برگزاری کارگاه­‌ها و کلاس­‌های آموزشی برای والدین

کمک برای طرح حمایت روان‌شناسی

شما می‌توانید مسوولیت تامین هزینه‌های طرح حمایت روان‌شناسی کودکان را به عهده بگیرید و مطمئن شوید که همه مبالغ پرداختی از سوی شما، در زمینه مورد نظر شما هزینه خواهد شد.

لطفا فیش واریزی را به شماره تلفن ۰۹۱۰۵۳۶۸۹۱۴ ارسال کنید.