پویش مردمی «یک تیر و دو نشان»

نویسنده : انجمن حمایت از کودکان کار
در دسته : اخبار انجمن

 

«یک پاکت سیگار کمتر، یک روز کودکی بیشتر»

گاهی وقت‌ها می‌توانیم با یک حرکت کوچک، یه کار بزرگ را رقم بزنیم. در کمپین یک تیر و دو نشان، می‌خواهیم با یک انتخاب، دو کار ارزشمند انجام بدهیم تا هم یک زندگی سالم‌تر به خودمان هدیه کنیم و هم با کمک هم‌دیگر از کودکان کار، موثر حمایت کنیم.
این کمپین سعی در بهبود نسبی زندگی کودکان کار که به‌دلیل نابسامانی‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و… از حقوق انسانی خود محروم مانده‌اند و به ناگریز به کار در کارگاه‌ها، منازل، مزارع، بنادر و خیابان‌ها مبادرت ورزیده‌اند، دارد.

💳 با واریز حداقل ١۵٠٠٠ تومان معادل با یک پاکت سیگار می‌توانید در این کمپین سهیم باشید.

مشارکت آسان با کد: #۴۸*۷۸۸*

شماره کارت بانک پاسارگاد: ۵۰۲۲۲۹۷۰۰۰۱۰۴۷۸۱

شماره حساب بانک پاسارگاد: ۳۴۳۸۱۰۰۱۴۱۳۶۵۷۳۱