7

6

باشگاه حامیان انجمن حمایت از کودکان کار

  با کارت باشگاه انجمن حمایت از کودکان  کار، هم خرید کنید، هم پول دریافت کنید، هم از کودکان کار حمایت کنید، هم امتیاز بگیرید! این کارت به

اطلاعات بیشتر

13

9

فراخوان دوسالانه‌ی پوستر، عکس و کاریکاتور (دستان١) تمدید شد

  دوسالانه‌‌ی هنری دستان ١ به پایان رسید. دبیرخانه‌ی دوسالانه‌یی هنری دستان ١، در تاریخ ٢٧ آذرماه ١٣٩٩، با انتشار بیانیه این دوسالانه را به

اطلاعات بیشتر

25

29

9

29

ویژه‌نامه‌ی روز جهانی مبارزه با کار کودک سال ١٣٩٩

ویژه‌نامه‌ی روز جهانی مبارزه با کار کودک سال ١٣٩٩ تلاش برای ساختن جهانی انسانی و عاری از جنگ، خشونت و تباهی، تنها در پرتو دگرپذیری

اطلاعات بیشتر

7

12