18

17

معاون مقطع ابتدایی شهر تهران : انجمن ها کمک کنند تا هیچ کودکی از تحصیل بازنماند

دکتر فریبرز حمیدی معاون آموزش ابتدایی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران از مرکز بازار انجمن دیدار کرده ، از نزدیک با فعالیت های انجمن

اطلاعات بیشتر

12

12

تهران گردی های عضو شورای شهر و حضور در انجمن حمایت از کودکان کار

احمد مسجد جامعی عضو فرهیخته شورای شهر تهران صبح جمعه در چارچوب برنامه تهران گردی و بازدید از منطقه ۱۲ تهران در انجمن حمایت از کودکان کار حضور یافت.

اطلاعات بیشتر

12

12

28

28

13

تشریح برنامه‌های دولت برای ساماندهی کودکان کار و خیابان از زبان وزیر کار

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برنامه‌ریزی برای حمایت‌های بیمه‌ای، آموزشی و نگهداری کودکان کار و خیابان در آینده نزدیک خبر داد

اطلاعات بیشتر