17

طرح «با من بخوان» با پشتیبانی مالی شرکت سازورسازه آذرستان

کودک کار، دنیای کودکی خود را به ناچار در چرخه­­‌ی استثمار از دست می‌­دهد. دورانی که فرصت طلایی هر انسان برای آموزش و یادگیری است.

اطلاعات بیشتر

15

5

12

ویژه‌ نامه روز جهانی مبارزه با کار کودک سال ۱۴۰۰

بی‌تردید کودکان امروز گردانندگان فردای جوامع و جهانند و هرگونه غفلت و یا بی‌توجهی که ما امروز نسبت به حقوق کودکان روا بداریم، بی‌تردید تاثیر

اطلاعات بیشتر

11

6

9

7

28

19

مصاحبه مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان کار با خبرگزاری ایرنا

بی توجهی به کودکان کار، جامعه را متضرر خواهد کرد مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان کار گفت: کودکان، بزرگسالان آتی و آینده سازان جامعه ما

اطلاعات بیشتر