21

شادباش نوروز سال ١٣٩٣ هجری شمسی

همراهان و حامیان گرانقدر کودکان کار\r\nانجمن حمایت از کودکان کار سالی دیگر را به پشتوانه همراهی شما عزیزان و به انگیزه و امید ترسیم افق‎های روشن فردا برای کودکان کار پشت سر گذاشت. در این سال همچون همیشه بر آن بودیم تا با استفاده از تمامی ظرفیت‎های درون سازمانی و برون‎سازمانی، خدمات خود را به صورت جامع و تخصصی به کودکان تحت حمایت ارایه داده و به وظیفه انسانی و اجتماعی خود تا حد امکان به بهترین نحو عمل نماییم.\r\n

اطلاعات بیشتر

26

25

9

7

26

17

26

18

17