12

23

تصوری غلط درباره کودکان کار،با خانواده یا بی خانواده؟

شاید در نگاه اول،نخستین ذهنیتی که در افکار عمومی از مشاهده کودکان کار بر افکار متبادر شود به فقدان وجود خانواده در این طیف از

اطلاعات بیشتر

24

شناسنامه دار شدن کودکان کار به بن بست می خورد؟

نماینده سمن‌ها در اتاق فکر حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان با بیان اینکه آیین‌نامه حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان به دلیل

اطلاعات بیشتر

9

6

12

13

16

1

آموزش کودکان افغان، راهکاری برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی

قاسم حسنی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: در روزهای پایانی اردیبهشت ماه امسال بود که برخی از رسانه ها، نامه

اطلاعات بیشتر

28