ساخت مرکز آموزشی حمایتی کودکان کار

ساختمان انجمن در زمینی به مساحت ۷۵۰ مترمربع در ۵ طبقه، بزرگترین فضای آموزشی و حمایتی را برای کودکان کار و در معرض آسیب فراهم خواهد کرد.انجمن حمایت از کودکان کار برای ساخت ساختمان مرکزی خود در دروازه غار تهران به همراهی نیکوکارانی نیاز دارد که دغدغه‌ی کمک به کودکان کار را با یک اقدام موثر و انسان‌دوستانه پیوند می‌زنند و باور دارند که حمایت از کودکان از طریق انجمن حمایت موثرتر و پایدارتر است.ساختمان مرکزی انجمن در زمینی به مساحت ۷۵۰ مترمربع در ۵ طبقه و در زیربنایی به وسعت ۳۵۵۰ متر مربع، بزرگترین فضای آموزشی و حمایتی در منطقه ۱۲ تهران را برای کودکان کار و در معرض آسیب فراهم خواهد کرد.شما می توانید یکی از ۳۵۵۰ نیکوکاری باشید که با پرداخت یک میلون تومان در ساخت این مرکز به اندازه یک متر مربع سهیم می‌شوید. پلاکی که به نام شما بر دیوار این مرکز نصب خواهد شد، الگویی از مشارکت جمع بزرگی از انسان‌های نیکوکار است که دغدغه‌های انسانی خود را به یک فعالیت اجتماعی گره می زنند و نشان می‌دهند دست‌هایی که درست در هم گره می خورند، گره از دست‌هایی باز می‌کنند که گمان می‌رود هیچ‌گاه باز نخواهد شد .ما می‌خواهیم دست‌هایمان را در هم گره بزنیم تا دست‌های هیچ کودکی به کار گره نخورد. منتظر فشردن دستان گرم شما هستیم…