کمپین حمایت سالانه از یک کودک کار

با ما در اجرای پروژه توانمند سازی کودکان کار مشارکت کنید ، تا با حمایت موثر از کودکان کار، دستهای کوچک آنها را از کار رها کنیم. با پرداخت یک میلیون تومان در سال یا ۲۸۰۰ تومان در هر روز ، یک هزار کودککار را حمایت کنید.همه ما هر روز و هر شب که از خیابان های این شهر عبور می کنیم تصویر مشترک و دردناکی را با خود به خانه می بریم. تصویر کودکان بی گناهی که پشت هر چراغ قرمزی، سبز می شوند، با چهره های زرد و رنگ پریده…. بیشتر ما در برابر این چهره ها عکس العمل های متفاوتی نشان می دهیم. برخی روی بر می گردانیم از بیم آنکه مبادا کمک به این کودکان معصوم، به بزرگ تر شدن چرخه کار کودک کمک کند، برخی هم از غم نیازمند بودن کودک به نان شب، از کمک به آنها ابا نمی کنیم، اما همه ما در یک چیز مشترکیم؛ اندوه زیستن در جامعه ای که کودکانش چنین قربانی می شوند…آنها بی شمار نیستند اگر هر کدام از ما خود را در برابر یکی و فقط یکی از آنها مسوول بداند . آنها تنها نخواهند ماند اگر بدانیم که چطور باید حمایت شان کنیم. دست های ما بزرگتر و قدرتمندتر است اگر بدانیم که چطور در هم گره بزنیم تا دستان هیچ کودکی به کار گره نخورد…انجمن ۱۳ سال پیش با هدف حمایت موثر و هدفمند از این کودکان فعالیت خود را آغاز نموده است و در حال حاضر در پنج مرکز خود به کودکان کار طیف متنوعی از خدمات آموزشی، مددکاری، روانشناسی، بهداشت و تغذیه را ارائه می کند.هزینه های انجمن در سال گذشته برای حمایت از کودکان کار شامل موارد زیر بودند:۳٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال هزینه سواد آموزی و مهارت آموزی۳٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال هزینه مددکاری اجتماعی۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال هزینه روانشناسی اجتماعی۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال هزینه بهداشت و تغذیهبا ما در اجرای پروژه توانمند سازی کودکان کار مشارکت کنید، تا با حمایت موثر از کودکان کار، دستهای کوچک آنها را از کار رهاکنیم. با پرداخت یک میلیون تومان در سال یا ۲۸۰۰ تومان در روز، یک هزارکودک کار را حمایت کنید.دوستانی که تمایل به شرکت در این طرح یا سوالی در این خصوص دارند لطفا با روابط عمومی انجمن تماس حاصل نمایند و اعلام آمادگی کنند.شماره تماس روابط عمومی: ۸۸۴۸۲۴۰۳-۰۲۱