جشن داوطلبی ۹۸

جدول زمانی رویداد

تاریخ: ۱۴ آذر، ۱۳۹۸
مکان: تهران، شهر تهران منطقه فرمانیه، بلوار اندرزگو شرق به غرب،نرسیده به بلوار کاوه،بن بست تابان کافه الک دولک