شال و کلاه

جدول زمانی رویداد

تاریخ: ۳۰ دی، ۱۳۹۸
زمان: ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰
مکان: تهران، خیابان اسدآبادی (یوسف آباد)، خیابان سوم، پلاک 17، واحد 2، دفتر روابط عمومی انجمن حمایت از کودکان کار