مشق مهر ۹۸

جدول زمانی رویداد

تاریخ: ۳۰ مرداد، ۱۳۹۸
مکان: تهران، خیابان اسدآبادی (یوسف آباد)، خیابان سوم، پلاک 17، واحد 2، دفتر روابط عمومی انجمن حمایت از کودکان کار