حمایت از کودکان کار

ما را در تامین آسایش، امنیت، آموزش و مددکاری (خدمات بهداشت و درمان، تغذیه و روانشناسی و ...) کودکان کار حمایت کنید.

با ما همراه باشيد.

به امید فردایی بهتر برای تمام کودکان 


شماره حساب بانک سپه: 1345391503
شماره کارت بانک سپه: 5892101126007471
شماره شبا: IR160150000000001345391503