ساختار سازمانی انجمن حمایت از کودکان کار

chart sazmani

 

اعضا

——————————————————————–

اعضای هیات امنا:

زهرا بناساز

قاسم حسنی

فرشته فرهمند حبیبی

مریم صالح­پور

سیدمهرداد حسینی زیدآبادی

امیر باقرزادی

مهدی سلطان محمدی

احمد ودادی

کامبیز نوروزی

لطف­اله محسنی

محمدصالح امیرآبادیان

———————————————————————

اعضای هیات مدیره:

قاسم حسنی؛ عضو اصلی و رئیس هیات مدیره

سحر حاتمی لحاقی؛ عضو اصلی و نایب رئیس هیات مدیره

حمید رحیم زاده؛ عضو اصلی هیات مدیره و خزانه ­دار

هیوا عبدالکریمی؛ عضو اصلی هیات مدیره

لطف­ اله محسنی؛ عضو اصلی هیات مدیره

فاطمه شهریزفر؛ عضو اصلی هیات مدیره

مهدیه حامد؛ عضو اصلی هیات مدیره

لیلا عبدالکریمی؛ عضو علی­ البدل هیات مدیره

سعید سمیعی؛ عضو علی البدل هیات مدیره

 

بازرس:

موسسه ­ی حسابرسی مختار و همکاران(به شناسه­ ملی ۵۶۵۶۶۵۸۳۶۱۲) ؛ بازرس اصلی

موسسه ­ی حسابرسی آبتین روش آریا (به شناسه ملی ۵۶۲۳۶۲۳۱۲۸۸)؛ بازرس علی­ البدل

————————————————————————————-

مدیرعامل:

امیر باقرزادی