طرح حمایت تحصیلی

برای پیشگیری از بازماندگی از تحصیلی ۱۲۰ تن از کودکان انجمن در طرح حمایت تحصیلی در سال ۱۴۰۱_۱۴۰۲، و ادامه‌‌ی تحصیل آنان در مدارس دولتی نیاز به کمک و یاری شما داریم. سرانه‌ی حمایت از هر کودک در این طرح مبلغ ۵/۵۰۰/۰۰۰ ریال (پانصد و پنجاه هزار تومان) در ماه است.

اهداف طرح حمایت تحصیلی

  • حمایت از آموزش کودکان کار، کودکان در معرض آسیب یا در معرض بازماندگی از تحصیل و کاهش آسیب­‌های اجتماعی آنان با جلب مشارکت خانواده، اولیای مدارس و نهادهای مدنی و دولتی
  • کمک به ادامه­‌ی تحصیل کودکانی که شرایط نامساعد فرهنگی، فقر و نبود امکانات مانع تحصیل­ شان می‌شود
  • کاهش تعداد کودکان بازمانده از تحصیل
  • فعالیت‌های پیشگیرانه و کاهش آسیب برای کودکان
  • مبارزه با تبعیض آموزشی
  • جلوگیری از ورود کودکان بیشتر به چرخه‌ی کار
  • ارتقای مهارت‌های اجتماعی و علمی
  • آموزش خانواده به عنوان بستر اصلی رشد کودک

فرآیند عضویت در طرح حمایت تحصیلی

لطفا برای عضویت در طرح حمایت تحصیلی پس از تکمیل اطلاعات با شماره­‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

۰۹۱۰۵۳۶۸۹۱۴ – 55576687-9 -۰۲۱

فهرست