فرم مشارکت در پویش

حمایت از حقوق کودکان به‌ویژه کودکان محروم و کودکانی که در معرض آسیب‌های ناشی از بحران‌ها و نابسامانی‌های اجتماعی و حوادث طبیعی هستند، وظیفه‌ای انسانی-اجتماعی بوده که بر عهده‌ی یکایک افراد، سازمان‌ها و نهادهاست. بی‌تردید بدون توجه کافی به حقوق کودکان و سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی در امر آموزش، بهداشت و ارتقای سطح زندگی آنان امیدی برای دستیابی به دنیای بهتر وجود ندارد. به شبکه‌ی داوطلبان انجمن حمایت از کودکان کار بپیوندید و با توجه به تخصص و تجربه‌تان در کارهای انجمن مشارکت داشته باشید.

  • لطفا مبلغ را به انگلیسی وارد نمایید.
فهرست