دست در دست

طرح دست در دست برای حمایت از کودکان کار تحت حمایت و منابع انسانی انجمن است. نیروهای تخصصی انجمن پس از شناسايي كودكان در معرض آسيب، كليه‌ی روند زیستی او…

متوقف شده

از تاریخ ۰۱-۱۰-۱۴۰۱

تا تاریخ ۰۱-۱۱-۱۴۰۱

متوقف شده
است

ارسال به دوستان

طرح دست در دست برای حمایت از کودکان کار تحت حمایت و منابع انسانی انجمن است. نیروهای تخصصی انجمن پس از شناسايي كودكان در معرض آسيب، كليه‌ی روند زیستی او را مورد بررسي و ارزيابي قرار می‌دهند، تا رشد تحصيلي و كيفي زندگي كودك و خانواده تضمین شود. دست در دست گامی است تا با مشارکت سازمان‌ها بتوانیم یاریگر مفید و موثری برای کودکان کار باشیم.

فهرست