دستی در کار است

طرح حامی خاص ساماندهی کمک‌های مالی انجمن به کودکان تحت حمایت و اطمینان از حصول نتایج مورد انتظار از جمله، منفک کردن کودک از کار و تغییر شرایط زندگی و…

از تاریخ ۰۱-۱۲-۱۴۰۱

تا تاریخ ۳۰-۰۱-۱۴۰۲

پایان یافته
است

ارسال به دوستان

طرح حامی خاص ساماندهی کمک‌های مالی انجمن به کودکان تحت حمایت و اطمینان از حصول نتایج مورد انتظار از جمله، منفک کردن کودک از کار و تغییر شرایط زندگی و ارتقای سطح سلامت و ایمنی کودک را شامل می‌شود. تسهیل فرآیند کار، کاهش هزینه‌ها و امکان ارزیابی و پایش نتایج نیز از دیگر اهداف این طرح است.

فهرست