مشق مهر

اول مهر کودکان بسیاری به‌واسطه‌ی شرایط گوناگون از تحصیل باز می‌مانند. کودکان کار نیز از جمله‌ی این کودکان هستند که اگر حمایت و پشتیبانی نهادهایی چون انجمن همراه آنان نباشد…

از تاریخ ۱۵-۰۶-۱۴۰۱

تا تاریخ ۳۰-۰۷-۱۴۰۱

پایان یافته
است

ارسال به دوستان

اول مهر کودکان بسیاری به‌واسطه‌ی شرایط گوناگون از تحصیل باز می‌مانند. کودکان کار نیز از جمله‌ی این کودکان هستند که اگر حمایت و پشتیبانی نهادهایی چون انجمن همراه آنان نباشد در این گروه قرار می‌گیرند.
کمپین مشق مهر که سابقه‌ی چندین ساله در انجمن حمایت از کودکان کار دارد، گامی است تا با مشارکت افراد و سازمان‌ها بتوانیم یاریگر مفید و موثری برای کودکان کار باشیم. تمام تلاش انجمن بیش از پیش، متمرکز بر نگهداشتن کودکان در مسیر آموزش است؛ هر چند این مسیر سخت و با هزینه‌های بیشتر همراه باشد.

برای حمایت از 1074 کودک تحت پوشش انجمن می‌توانید از شماره کارت زیر یا قسمت حمایت، اقدام کنید.

شماره حساب بانک آینده: 0202896366001

شماره کارت بانک آینده: 3877-1000-1470-6362

شماره شبا بانک آینده: IR-96-0620-0000-0020-2896-3660-01

فهرست