مشق مهر

طرح حمایت تحصیلی، کودکانی را هدف گرفته است که در شرایطی خاص قرار دارند و هم از حمایت‌های خانوادگی محرومند و هم از فهرست مدارس دولتی جا مانده‌اند و دسترسی…

موفق

از تاریخ ۱۱-۱۰-۱۳۴۸

تا تاریخ ۱۱-۱۰-۱۳۴۸

پایان یافته
است

0%

ارسال به دوستان

طرح حمایت تحصیلی، کودکانی را هدف گرفته است که در شرایطی خاص قرار دارند و هم از حمایت‌های خانوادگی محرومند و هم از فهرست مدارس دولتی جا مانده‌اند و دسترسی و امکان استفاده از موسسات خاص را هم ندارند.

فهرست