روایت دوم

آموزش، موثرترین ابزار در راه مبارزه علیه کار کودک است. بر کسی پوشیده نیست که فقرزدایی، رشد اقتصادی و کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی از تأثیرات آموزش است. بنابراین سرمایه‌گذاری در این…

از تاریخ ۲۴-۱۱-۱۴۰۰

تا تاریخ ۲۴-۱۲-۱۴۰۰

پایان یافته
است

ارسال به دوستان

آموزش، موثرترین ابزار در راه مبارزه علیه کار کودک است.

بر کسی پوشیده نیست که فقرزدایی، رشد اقتصادی و کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی از تأثیرات آموزش است. بنابراین سرمایه‌گذاری در این حوزه به مثابه جامعه‌ای شادتر، امن‌تر و موفق‌تر در آینده خواهد بود.

آن‌چه مشارکت در جامعه را معنی می‌بخشد، اراده و باور مردم در انجام آن می‌باشد. بی‌تردید هنگامی که مردم از معضل و عواقب کار کودک و تأثیرات سوء آن در جامعه آگاهی دارند از همراهی و مشارکت در پیشگیری و رفع آن مضایقه نخواهند کرد. برای حصول نتیجه مطلوب‌تر، مشارکت‌‍‌ها می‌بایست هدفمند و مستمر انجام پذیرد تا تضمینی برای تحقق اهداف متعالی باشد.

برای حمایت از 1074 کودک تحت پوشش انجمن می‌توانید از شماره کارت زیر یا قسمت حمایت، اقدام کنید.

شماره حساب بانک آینده: 0202896366001

شماره کارت بانک آینده: 3877-1000-1470-6362

شماره شبا بانک آینده: IR-96-0620-0000-0020-2896-3660-01

مشاهده صفحه پویش 

فهرست