#مشقمهر

نویسنده : انجمن حمایت از کودکان کار
در دسته : رویدادها

کمپین مشق مهر به نیت تامین هزینه ۱۰۰کوله پشتی و لوازم التحریر برای کودکان کار و کودکان در معرض آسیب ایجاد شده.
کودکانی که از تحصیل در نظام آموزش رسمی محرومند ٬در منطقه پر آسیب بزرگ می شوند و البته در یک ویژگی مشترکند:از کودکی بازمانده اند
لطفا با توجه به هدف کمپین ،ما را در این مسیر یاری فرمایید.
کمک کنیم امسال کودکان کار هم با لوازم التحریر نو بتونن درس بخونن.
لینک پرداخت برای #مشقمهر:
https://bahamta.ir/15138-13545368