روز قلم : رسانه‌ اهلِ هنر و تفکرِ

نویسنده : انجمن حمایت از کودکان کار

امروز؛ روزِ اهمیت دادن به شان و منزلتِ نوشتن و خلق کردنه.‌ قلم؛ رسانه‌ی اهلِ هنر و تفکرِ هر جامعه‌ست و باید بهش توجه ویژه‌ای بشه.

‌برای قدردانی از زحماتِ نویسندگان و بزرگان اهل اندیشه، ۱۴ تیرماه هرسال، روزِ قلم نام‌گذاری شده.‌

‌به بهانه‌ی قلم و نوشتن، امکانی فراهم می‌شه تا صداها به گوش جامعه برسه و اندیشه‌های نو، شنیده بشه. قلم‌هایی که افکار و اندیشه‌های انسان رو بازتاب میدن.‌

‌این روز بهانه‌ای شد برای اینکه تبریک و خسته نباشیدی بگیم به اهالی محترمِ قلم و اندیشه. ‌‌مخصوصا اون دسته از اهالی قلمی که تو حیطه‌ی کودک (به‌ویژه کودکان کار و مشکلاتشون) فعالیت می‌کنن.

‌‌

‌‌‌‌روز قلم، به تمامِ کسانی که بسیار می‌بینن، بسیار می‌خونن و بسیار می‌اندیشن؛ مبارک!