پویش مردمی مشق مهر 97

در راستای تامین آسایش و امنیت کودکان تحت پوشش انجمن حمایت از کودکان کار، با کمک هزیته‌ی مایحتاج آموزشی، مددکاری، روان‌شناسی، بهداشت و درمان و تغذیه ما را حمایت کنید.

دسته‌بندی های بلاگ

کمپین های اخیر

فهرست