‌کودکان کار در شهربازی

نویسنده : انجمن حمایت از کودکان کار

‌کودکان کارِ «مرکز مولوی»، به شهربازی مجتمع تجاری ـ فرهنگی کوروش دعوت شدند.‍

‌به مناسبت ۲۵ تیرماه روز بهزیستی و تامین اجتماعی، کودکانِ کار «مرکز مولوی» انجمن حمایت از کودکان کار، ساعاتی را به تفریح و سرگرمی در شهربازی کوروش گذراندند.‍‌

‌آوردن لبخند روی لبِ کودک کار شاید دنیا رو عوض نکنه، اما دنیای اون کودک رو بدون شک تغییر می‌ده.

‌‌فراموش نکنیم که کارِ کودکان علاوه بر آموزش و یادگیری، بازی نیز هست…‌

‌‌لبخند را به کودکان کار، بازگردانیم.‌

‌به امید فردایی بهتر برای تمام کودکان دنیا.‌