۴

۲۴

۲۴

۲۹

۵

۲

۲

کودکان کار به چه کارهایی مشغول هستند؟

انواع کارهای متداول کودکان در ایران:• دست فروشیاین کودکان به دلیل ساعات بسیار طولانی کار در خیابان به بیماریهای پوستی، چشمی، شنوایی، قلبی و تنفسی

اطلاعات بیشتر

۱

۱۷

۱۶

نمایش فیلم والدراما به نفع بچه های خوب موسسه کودکان سرزمین من

اولین نمایش فیلم والدراما به کارگردانی عباس امینی به نفع بچه های خوب موسسه کودکان سرزمین من برگزار می شود.قرار است همین پنج شنبه ای

اطلاعات بیشتر