اطلاعیه مهم

نویسنده :
در دسته : اخبار انجمن

بدین وسیله به اطلاع می رساند با مرتفع شدن مشکل مجوز برگزاری جشنواره بیستم از جانب مراجع ذیربط، این جشنواره فردا جمعه مورخ نهم اسفند ماه در یک روز برگزار می شود.بدون شک همراهی دوستداران و حامیان کودکان کار، ما را در جبران خسارت حاصل از یک روزه برگزار شدن این جشنواره یاری خواهد کرد.به امید فردایی بهتر برای تمامی کودکان دنیا