اهدای لباس عید برای کودکان کار

نویسنده : انجمن حمایت از کودکان کار
در دسته : اخبار انجمن

بوی بهار و تازگی همه را به تکاپو وا می دارد. نو شدن سال و نو شدگی آدمها. طبق رسم هر ساله ی انجمن حمایت از کودکان کار، تهیه پوشاک عید نوروز برای کودکان کار یکی از خدمات اسفندماه می باشد.انجمن حمایت از کودکان کار طبق رسم هر ساله خود، در روزهای پایانی سال و با حامیان خود، اقدام به تهیه پوشاک عید برای کودکان تحت حمایت خود می کند. کودکانی که هنوز خیلی زود است که دلمشغولی کار و در آمد داشته باشند.مراکز انجمن روزهای پایانی سال، پر از رفت و آمد کودکانی بود که لباس های جدید و زیبای عیدشان را پرو می کردند و با شادی کودکانه خود، بهار نشاط بخشی را در دل خدمتگزاران خود می رویاندند. پوشاک اهدایی انجمن با توجه به سن و جنسیت کودکان، طیفی از رنگها و مدلها را شامل می شود و به همه ی کودکان حق انتخاب لباس عیدی خود با توجه به علاقه و سلایق آنها داده می شود.این رسم هر ساله نیازمند یاری بی چشمداشت خیرینی است که می خواهند سال نو برای همه ی کودکان شادی بخش و با طراوت باشد. از تمام نیکانی که ما را در انجام این امر یاری کردند سپاسگزاریم.شماره حساب انجمن حمایت از کودکان کار :بانک سپه – ۵۸۹۲۱۰۱۱۲۶۰۰۷۴۷۱به کانال انجمن حمایت از کودکان کار در تلگرام بپیوندید:telegram.me/apcl_org_ir

لباس عیدی به کودکان کار
لباس عیدی به کودکان کار
لباس عیدی به کودکان کار
لباس عیدی به کودکان کار
 
لباس عیدی هدیه به کودکان - انجمن حمایت از کودکان کار
لباس عیدی هدیه به کودکان – انجمن حمایت از کودکان کار
لباس عیدی هدیه به کودکان - انجمن حمایت از کودکان کار
لباس عیدی هدیه به کودکان – انجمن حمایت از کودکان کار
لباس عیدی هدیه به کودکان - انجمن حمایت از کودکان کار
لباس عیدی هدیه به کودکان – انجمن حمایت از کودکان کار
لباس عیدی هدیه به کودکان - انجمن حمایت از کودکان کار
لباس عیدی هدیه به کودکان – انجمن حمایت از کودکان کار
لباس عیدی هدیه به کودکان - انجمن حمایت از کودکان کار
لباس عیدی هدیه به کودکان – انجمن حمایت از کودکان کار
لباس عیدی هدیه به کودکان - انجمن حمایت از کودکان کار
لباس عیدی هدیه به کودکان – انجمن حمایت از کودکان کار
لباس عیدی هدیه به کودکان - انجمن حمایت از کودکان کار
لباس عیدی هدیه به کودکان – انجمن حمایت از کودکان کار
لباس عیدی هدیه به کودکان - انجمن حمایت از کودکان کار
لباس عیدی هدیه به کودکان – انجمن حمایت از کودکان کار
لباس عیدی به کودکان کار
لباس عیدی به کودکان کار