اکران فیلم چیزهایی هست که نمی دانی

نویسنده :
در دسته : اخبار انجمن

آمده ایم تا لحظات ناب خود را با یک حرکت فرهنگی و به واسطه هنرهای هفت گانه با کودکان کار سهیم می شویم. این حضوری متفاوت است؛ زیرا نه تنها نشانه ای از هنردوستی که نشانه مسئولیت اجتماعی همه ما و به رسمیت شناختن حقوق همه کودکان فارغ از نژاد، مذهب، جنس و رنگ است. با همیاری هنرمندان کوشیده ایم تا در این تقویم، همبستگی هنر و مردم را نشان دهیم. پس از اکران موفق فیلم “چهارشنبه سوری” و شب های روشن با حضور عوامل فیلم، فیلم”چیزهایی هست که نمی دانی” در روز چهارشنبه مورخ ۹۲/۱۰/۱۸ ، ساعت ۱۹:۳۰ در سینماتک پردیس سینمایی قلهک با حضور عوامل فیلم اکران خواهد شد. برای تهیه بلیط می توانید به پردیس سینمایی قلهک مراجعه نمایید.