بازار آرزوهای کودکان کار به روایت تصویر

نویسنده : انجمن حمایت از کودکان کار
در دسته : رویدادها

نمایشگاه بازار آرزوهای کودکان کار از ۲۵ تیرماه تا ۱ مردادماه در گالری ایوان برگزار شد. در این نمایشگاه، از نقاشی آرزوهای کودکان کار برای طراحی لباس و تن پوش الهام گرفته شده است. در مدت برپایی بازار آرزوها، انجمن حمایت از کودکان کار مفتخر به حضور هنرمندانی چون بانو نگار جواهریان (سفیر انجمن حمایت از کودکان کار)، بانو شقایق فراهانی و بانو الهام پاوه نژاد و جمعی از دوستداران کودک شد.انجمن حمایت از کودکان کار از آقایان محمد امین پور اسکندریان (مدیریت برند زردوز)، رهام شامخ (عکاس نمایشگاه) و بانو قویمی (مدیریت گالری ایوان) به خاطر نیات انسان دوستانه و رقم زدن یک اتفاق خوب برای دیده شدن نقاشی ها و آرزوهای کودکان کار تشکر می کند.  

بازار آرزوهای کودکان کار- گالری ایوان
بازار آرزوهای کودکان کار- گالری ایوان
بازار آرزوهای کودکان کار- گالری ایوان
بازار آرزوهای کودکان کار- گالری ایوان
بازار آرزوهای کودکان کار- گالری ایوان
بازار آرزوهای کودکان کار- گالری ایوان
بازار آرزوهای کودکان کار- گالری ایوان
بازار آرزوهای کودکان کار- گالری ایوان
بازار آرزوهای کودکان کار- گالری ایوان
بازار آرزوهای کودکان کار- گالری ایوان
بازار آرزوهای کودکان کار- گالری ایوان
بازار آرزوهای کودکان کار- گالری ایوان
بازار آرزوهای کودکان کار- گالری ایوان
بازار آرزوهای کودکان کار- گالری ایوان
بازار آرزوهای کودکان کار- گالری ایوان
بازار آرزوهای کودکان کار- گالری ایوان
بازار آرزوهای کودکان کار- گالری ایوان
بازار آرزوهای کودکان کار- گالری ایوان
بازار آرزوهای کودکان کار- گالری ایوان
بازار آرزوهای کودکان کار- گالری ایوان