بازدید وزیر نیرو از غرفه انجمن حمایت از کودکان کار

نویسنده : انجمن حمایت از کودکان کار

بازدید وزیر نیرو از غرفه انجمن حمایت از کودکان کار در همایش ملی سازگاری با کم آبی-
این همایش با حضور وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و صنعت ، معدن،تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست و …از امروز به مدت سه روز برگزار می شود.
مهندس اردکانیان وزیر نیرو با حضور در این نمایشگاه از غرفه های مختلف بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی انجمن حمایت از کودکان کار وزیر نیرو ضمن بازدید از غرفه انجمن با توضیحات همکاران مستقر در غرفه در جریان فعالیتهای مختلف در بخشهای خدمات آموزشی، خدمات مددکاری اجتماعی و روانشناسی، بهداشتی و درمانی قرار گرفت. در پایان این بازدید وزیر نیرو آمادگی این وزارتخانه را برای ارائه هر گونه مساعدت به انجمن حمایت از کودکان کار اعلام داشت.