برگزاری کارگاه آموزشی-مشارکتی نظام آراستگی و پاکیزگی محیط کار

نویسنده :
در دسته : اخبار انجمن

کارگاه آموزشی-مشارکتی نظام آراستگی و پاکیزگی محیط کار (۵S) در دفتر مرکزی انجمن حمایت از کودکان کار به مدت ۸ ساعت در روز جمعه ۱۲ دی ماه برگزارشد.این کارگاه آموزشی با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر آراستگی محیط کار با رویکرد بهسازی فرآیندهای سازمان و حذف اتلاف زمان، انرژی و سرمایه سازمان اهداف برپا شد و در مشارکتی داوطلبانه تعدادی از مدیران و برخی از کارمندان مجموعه، در آن شرکت کردند. شایان ذکر است با تغییر دفتر مرکزی در ماههای گذشته، اهمیت برگزاری چنین دوره ای دو چندان شده بود.بررسی عوامل و مزایای استقرار نظام ۵S، ارزیابی محیط کار، تشریح اصول ۵S ، روند اجرای ۵S و ارزیابی و بهبود آن و همچنین جایگاه ۵S در استانداردهای مدیریت و مدل¬های تعالی ازجمله مطالب و موارد مطرح شده در این دوره بود. در فاز اجرایی آن داوطلبین بر اساس موارد مطرح شده تلاش نمودند سیستم آرشیو و فضای انجمن را نظمی دوبار دهند.