برگزاری کارگاه حفاظت جنسی برای مددجویان دختر انجمن حمایت از کودکان کار

نویسنده : انجمن حمایت از کودکان کار

آگاهی نوجوان از مفهوم جنسیت،نقش مهمی در حفاظت نوجوانان از خطرات احتمالی دارد.آگاهی نوجوان از مفهوم جنسیت، محافظت از بدن، پیشگیری از آسیب های جنسی در شرایط مختلف و عملکرد صحیح در شرایط سوء استفاده نقش مهمی در حفاظت نوجوان دارد، آموزش چنین مساله ای به افرادی که در بافت با آسیب بالا زندگی و فعالیت می کنند اهمیتی دوچندان دارد. از همین رو در روز دوشنبه به یاری روانشناسان انجمن حمایت از کودکان کار، کارگاهی با موضوع حفاطت جنسی برای مددجویان دختر انجمن برگزار گردید و تلاش شد با پخش انیمیشن و تبادل اطلاعات با استفاده از فنون مشاوره گروهی، حاضرین در کارگاه با مفهوم سوء استفاده و انواع آن آشنا گردند.باسپاس از بخش روانشناسی انجمن حمایت از کودکان کار، و سپاس ویژه از سرکار خانم رونق و میرزایی که این کارگاه را برگزار کردند.